Om Rinkabyholmsskolan

Med ambitionen att var och en ska lyckas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar sätter vi höga mål gällande kunskap och omtanke.

I skolan ska värderingar, normer och kunskap förmedlas. Alla tre är lika viktiga för en trygg och framgångsrik skola.

Rektors och medarbetarnas roll är att organisera en trygg miljö där rutiner och struktur är ett sätt att skapa trygghet. Detta kompletteras med ett positivt och accepterande förhållningssätt där tilliten till eleverna och föräldrar är av största vikt och där alla vuxna i skolan är goda förebilder.

Rinkabyholmsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja årskurs 7 på Falkenbergsskolan.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Förväntningar på Rinkabyholmsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Rinkabyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rinkabyholmsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Rinkabyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfyllt lärande bygger vi grunden till ett livslångt kunskapande och en nyfikenhe

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Värdegrund på Rinkabyholmsskolan

På Rinkabyholmsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i sk