Rocknebyskolan

Välkommen till Rocknebyskolan

Information om Rocknebyskolan

Elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Rocknebyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rockneb...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang