Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Stöd, hälsa och trygghet på Rocknebyskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och säkerhet på Rocknebyskolan

Rocknebyskolan arbete med trygghet och säkerhet

Elevhälsan på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag på Rocknebyskolan.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rocknebyskolan

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Rocknebyskolan.

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun