Elevhälsan på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Elevhälsan på Rocknebyskolan består av skolledning, specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. De har en viktig roll i att vara ett stöd för att skapa en så bra lärandesituation för eleven som möjligt. Elevhälsan träffas varannan vecka och vid behov.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rocknebyskolan

Trygghet och säkerhet på Rocknebyskolan

Rocknebyskolan arbete med trygghet och säkerhet

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rocknebyskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 oktober 2019