Trygghet och säkerhet på Rocknebyskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på rocknebyskolan

Elevhälsan på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag på Rocknebyskolan.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rocknebyskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 oktober 2019