Resultat och uppföljning på Rocknebyskolan

På Rocknebyskolan har vi stort fokus på utveckling och delaktighet

Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt för att ständigt utveckla vår skola. Elevers och vårdnadshavares tankar om skolan är viktiga för oss och ligger till grund för ständiga utvecklingsaktiviteter.

Fler sidor inom välkommen till rocknebyskolan

Förväntningar på Rocknebyskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Rocknebyskolan

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Rocknebyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Rocknebyskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet

Välkommen till Rocknebyskolan

Information om Rocknebyskolan

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 oktober 2019