Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Visionsbild Tallhagsskolan

Visionsbild över hur området kommer att se ut. Källa: ATRIO arkitekter.

Varför?

Eftersom vi haft en stor ökning av antal barn och elever i centrala Kalmar under flera år har nuvarande skollokaler blivit för små. När Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler på Brofästet, öppnas en möjlighet att lösa detta. Efter gedigen utredning har kommunfullmäktige tagit ett beslut att inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium här inför skolstart höstterminen 2021.

Skolan kommer att inrymma:

  • en förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö.
  • grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan.
  • särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan.
  • grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan.
Planområde Gröndal och Brofästet

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom tallhagsskolan

Välkommen till Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

Publicerad: 21 oktober 2020