Trekantenskolan

Trekantenskolan

220117

Distansundervisning för förskoleklassen på Trekantenskolan

Beslutet gäller från och med måndagen den 17 januari till och med fredagen den 21 januari.

Eleverna undervisas enligt planerat schema och lunch går att hämta på skolan.

Information kring läget kommuniceras med vårdnadshavare och personal under dagen.

220116

Distansundervisning för årskurs 2 vid Trekantenskolan

För att bryta smittkedjan har kommunen beslutat om distansundervisning.

Beslutet gäller från och med måndagen den 17 januari till och med fredagen den 21 januari.

Eleverna undervisas enligt planerat schema och lunch går att hämta vid skolan.

Information kring läget har kommunicerats med vårdnadshavare och personal under söndagen.

TRYGGHET – GLÄDJE – KUNSKAP - tillsammans skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet.

På skolan finns förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. På vår skola jobbar vi aktivt utifrån våra ledord, trygghet, glädje och kunskap. Vi kan med stolthet konstatera att såväl elevenkäter som kunskapsresultat på vår skola har hög måluppfyllelse.

Välkommen till Trekantenskolan

Välkommen till Trekantenskolan!

Elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Information för elev och vårdnadshavare

Stöd, hälsa och trygghet på Trekantenskolan

Ett tryggt klimat för alla elever

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Trekantenskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang