Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan är en liten skola som erbjuder förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 40 elever. Skolan präglas av små undervisningsgrupper som ibland är åldersblandade. Välkommen till oss!

Elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Resultat och metoder på Tvärskogsskolan

Delaktighet och inflytande är ledord på Tvärskogsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang