Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tvärskogsskolan

210412

Fritidshemmet på Tvärskogsskolan håller stängt

Efter dialog med Siv Romberg, rektor på Tvärskogsskolan, har huvudmannen fattat beslut om att stänga fritidshemmet tisdag den 13 april till och med fredag den 16 april.

Medarbetare och vårdnadshavare på enheten informeras under dagen.

Tvärskogsskolan är en liten skola som erbjuder förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 40 elever. Skolan präglas av små undervisningsgrupper som ibland är åldersblandade. Välkommen till oss!

Välkommen till Tvärskogsskolan

Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och vara en del av vår gemenskap

Elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang