Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Vasaskolan

210409

Förlängd distansundervisning för klass 9A på Vasaskolan

Efter samråd med Andreas Hjortenkrans, rektor på Vasaskolan 7-9, och smittskyddet har huvudmannen beslutat om förlängd distansundervisning för klass 9A under hela vecka 15.

Mer information kring läget kommer att skickas ut löpande till berörda vårdnadshavare och personal.

Vasaskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och år 1-9. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för varje årskurs i de lägre åldrarna. Verksamheten omfattar cirka 670 elever.

Elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Resultat och metoder på Vasaskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Vasaskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.