Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Illustrationsbild skolarbete

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Publicerad: 15 maj 2017