Öppen förskola

Illustrationsbild bebis på Öppen förskola

Öppen förskola är en del av familjecentrum i Kalmar, har verksamhet för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Familjecentrum finns på fyra platser i Kalmar kommun - i Smedby, Norrliden, Södermöre samt centrala Kalmar. I centrala Kalmar finns dessutom öppna förskolan Måsen, en kreativ mötesplats för barn 0-12 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen.

I öppna förskolan vistas du i en pedagogisk miljö tillsammans med ditt barn i en verksamhet som bedrivs av förskollärare! Här kan du låta dig inspireras av sång, musik, skapande med mera, men även stärkas och få stöd i föräldrarollen och knyta nya kontakter.

På familjecentrum samarbetar den öppna förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården för att bidra till att föräldrarnas behov av medicinsk och social service tillgodoses.

Familjecentrum i centrala Kalmar

Information om familjecentrum i centrala Kalmar, "Trill-In"

Familjecentrum Norrliden

Information om familjecentrum i Norrliden

Familjecentrum Smedby

Information om familjecentrum i Smedby

Familjecentrum Södermöre, Ljungbyholm

Information om familjecentrum i Ljungbyholm