JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Öppen förskola

Illustrationsbild bebis på Öppen förskola

Öppen förskola är en del av familjecentral i Kalmar, har verksamhet för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Familjecentral finns på fyra platser i Kalmar kommun - i Smedby, Norrliden, Södermöre samt centrala Kalmar. I centrala Kalmar finns dessutom öppna förskolan Måsen, en kreativ mötesplats för barn 0-12 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen.

I öppna förskolan vistas du i en pedagogisk miljö tillsammans med ditt barn i en verksamhet som bedrivs av förskollärare! Här kan du låta dig inspireras av sång, musik, skapande med mera, men även stärkas och få stöd i föräldrarollen och knyta nya kontakter.

På familjecentral samarbetar den öppna förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården för att bidra till att föräldrarnas behov av medicinsk och social service tillgodoses.

Familjecentral i centrala Kalmar

Information om familjecentrum i centrala Kalmar, "Trill-In"

Familjecentral i Lindsdal

Familjecentral i centrala Lindsdal

Familjecentral Norrliden

Information om familjecentrum i Norrliden

Familjecentral Smedby

Information om familjecentrum i Smedby

Familjecentral Södermöre, Ljungbyholm

Information om familjecentrum i Ljungbyholm