Särskola

Målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är barn, ungdomar och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns särskolan som alternativ till grundskola och gymnasieskola. Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna