Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Särskola

Målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är barn, ungdomar och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns särskolan som alternativ till grundskola och gymnasieskola. Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Grundsärskola

Så fungerar särskolan för barn och vuxna i Kalmar kommun

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna