Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Lärvux syfte är att ge dig som vuxen med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån dina egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Fler sidor inom särskola

Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Publicerad: 24 maj 2017