Starta enskild verksamhet

Illustrationsbild händer

Vill du starta en fristående skola ansöker du om tillstånd till detta hos Skolinspektionen. Det är även till dem du ska vända dig om du har frågor kring hur man startar en fristående skola, och vilka regler som gäller för detta.

Fler sidor inom utbildning och barnomsorg

Förskola 1-5 år

För dig som har, eller kommer att ha, barn i förskola eller pedagogisk omsorg

Grundskola

För dig som är vårdnadshavare till eller elev i någon av våra grundskolor

Gymnasium

Gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Kalmar kommun

Särskola

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

Mat i skola och förskola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 3 april 2017