Nummerbyte från 0480 till 010

På den här sidan hittar du allt som rör Kalmar kommunkoncerns nummerbyte från 0480-nummer till 010-nummer.

Vad gör vi?

Kalmar kommunkoncern har bytt telefonnummer från 0480-nummer till telefonnummer som börjar på 010. Bytet genomfördes den 22-23 april 2023.

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar kommun ska vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både idag och imorgon.

Diarium och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och handlingar

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Publicerad: 31 januari 2023