Vad pratar de om?

Ljushårig ung tjej sitter och läser i en broschyr

Att studera på universitet kan för många kännas som att komma in i en ny värld. Kanske var det många år sedan du lämnade skolbänken och nu sitter du där igen och funderar på vad du gett dig in på. Eller så lämnade du precis gymnasiet för att ta klivet upp till en ny nivå.

Inte nog med att det känns som en ny värld, den har ett eget språk också! Åtminstone är det så det känns när alla runt omkring en börjar slänga sig med ord som fakultet, opponering, doktorand, Ladok och tentamen.

Många av de begrepp som används på landets universitet är desamma över hela landet och i vissa fall över hela världen. Många härstammar från de medeltida universiteten, medan andra är senare tillskott och begrepp som används främst i Sverige.

Här försöker vi kortfattat hjälpa dig att förklara de olika begreppen. Vi skickar även med några lokala ord för dig som är ny student i Universitetsstaden Kalmar!

Akademisk ordlista

Aeenan – Lokalt uttryck för Guldfågeln Arena, fotbollsarenan där Kalmar FF spelar sina hemmamatcher.

Akademisk kvart – ett akademiskt tidsbegrepp som har sitt ursprung från den tid då klockor inte var så vanligt hos studenterna som istället fick lita på kyrkklockornas slag. Kvarten gav studenterna tillräckligt med tid för att hinna till föreläsningen inom en kvart efter att klockslagen hörts. Begreppet innebär alltså att en lektion börjar en kvart efter den tid som står angivet på schemat. Står det 09.00 startar alltså lektionen egentligen klockan 09.15. På kvällstid räknas däremot dubbelkvart eftersom man då förväntades behöva byta om till aftonklädsel.

Alumn – en fd student som är färdig med sin utbildning. Ordet är latin och betyder lärjunge eller elev.

Avhandling – ett vetenskapligt arbete som avslutar en forskarutbildning. En avhandling läggs fram vid en sk disputation där författaren presenterar och försvarar sitt arbete inför en publik. Därefter kan hen få sin examen på forskarnivå.

Baoonen – Lokalt uttryck för Baronen, köpcentrum i Kalmar City.

Dekan – chef för en fakultet vid ett universitet. Ansvarar för fakultetens verksamhet, personal och ekonomi.

Disputation – Ett tillfälle då en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling. Den blivande doktorn/licentiaten presenterar och försvarar sin avhandling inför publik. En betygsnämnd avgör om avhandlingen är godkänd.

Distansutbildning – En utbildning som går att läsa hemifrån eller från annan plats än det specifika universitetet. Ibland ingår fysiska träffar men oftast sker undervisning och uppgifter via Internet.

Doktorand – Student som bedriver studier på forskarnivå, sk forskarstuderande. För att vara behörig till utbildningen krävs en examen på avancerad nivå. Efter avlagd doktorsexamen får personen titeln doktor.

Examen – Studenter kan ta examen på olika nivåer. Första examen kan tas efter 2 år, motsvarande 120 högskolepoäng. Efter 3 år kallas det kandidatexamen och sedan kan studenten läsa vidare till Magisterexamen, Masterexamen, Licentiatexamen och Doktorsexamen.

Fakultet – ett utbildningsområde med institutioner under sig, exempelvis fakultet för teknik, lärare, samhällskunskap, med mera. Arbetsplatsen för studenter, forskare och lärare, där utbildning och forskning inom närbesläktade ämnen bedrivs. Chefen för en fakultet kallas dekan. Chefen för en institution kallas prefekt.

Högskoleprov – ett frivilligt prov för alla åldrar, som ökar dina möjligheter att bli antagen till en utbildning. Högskoleprovet kostar 450 kronor att genomföra och arrangeras av 21 universitet och högskolor i landet och även på vissa orter utomlands. I år kan du göra provet lördag den 4 april 2020 och söndag den 18 oktober 2020.

Introduktion – är en aktivitet som varar i flera dagar och har sitt syfte i att välkomna nya studenter till studentlivet. Oftast sker introduktionen i form av olika lekfulla uppdrag som utförs i grupp, för att ge studenterna möjlighet att lära känna varandra och samarbeta under lättsamma former.

Kalmarsundsparken – Badplats och rekreationsområde söder om Kalmar Slott. Mycket populärt motionsområde som erbjuder bad- och simmöjligheter för alla åldrar och nivåer.

Kurser – ingår antingen i en del av ett program, eller som fristående kurser. Vissa kurser kan läsas även om du inte är antagen till ett program och du kan läsa flera kurser för att sätta ihop en egen utbildning för examen.

Kåren – I Kalmar finns en kår, Linnékåren, en ideell organisation som ser till att utbildningarna håller hög kvalitet och att studenterna kan vara med och påverka. Studentkåren arrangerar också aktiviteter för att studietiden ska bli händelserik och social.

Vaaam kååv – Lokalt uttryck för en varm korv med bröd.

Laaam tåjet – Lokalt uttryck för Larmtorget, Kalmar Citys lilla torg där du hittar flera restauranger och pubar. Populär samlingsplats för flera av stadens evenemang.

Ladok – ett datorbaserat system för dokumentation av uppgifter om studerande och deras studier vid svenska universitet och högskolor. Det sammanställer till exempel vilka högskolepoäng studenten tagit.

Opponering - ett seminarium där studenten presenterar och försvarar sin uppsats eller sitt examensarbete. Under opponeringen får studenten (då kallad responden) kritiska frågor från andra studenter och det ingår också att själv ställa frågor till andra studenters uppsatser. Därefter får studenten betyg på sin uppsats.

Professor – den högsta lärartjänsten vid ett universitet. En professor arbetar med utbildning, forskning och handledning. Efter pensionering läggs emeritus till titeln. Professorer, lektorer och adjunkter kan även vara "adjungerade". Det innebär att de har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetet. En adjungering är tidsbegränsad.

Svett-Olgas – Nej, det är inget gym. Det är ett lokalt smeknamn för den korvkiosk som ligger vid Sveaplan i Kalmar.

Tentamen – ett prov, muntligt eller skriftligt, som studenten går igenom vid avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs, även kallat "tenta". Att ”köra” på en tenta, innebär att du blivit underkänd och behöver göra ett nytt försök vid senare tillfälle, så kallad omtentamen.

Tossda – Lokalt uttryck för torsdag. Firas extra mycket den ”Fössta tossdan i mass”, då äter man "massipantååta".

Uppsats – skrivs oftast inom fortsättningskurser och kandidatkurser på grundnivå. En akademisk, skriftlig utredning som studenten författar på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. När uppsatsen är klar får studenten försvara den under en opponering för att därefter få ett betyg.

Validering – Validering innebär att kartlägga och bedöma en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när individen har fått dem. När man validerar jämför man individens kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen.

Ölandstok – Ölands landskapsblomma men också ett lokalt uttryck för en ölänning. Rekommenderas att användas med glimten i ögat.

Källor: Linneuniversitetet, Lunds Universitet, Malmö Universitet samt Destination Kalmar.

Fler sidor inom innan

För dig som flyttar hit

Kul att du har valt just Kalmar som din studentstad! Här får du lite tips och råd att tänka på inför flytten.

Lär känna Kalmar

Kalmar är en liten stor stad med det mesta inom gång- och cykelavstånd. Här finns något för alla!

Senast uppdaterad: 18 augusti 2023
Publicerad: 28 augusti 2019