GDPR för förtroendevalda

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), och upplyser dig här om vad detta innebär för dig som förtroendevald.

Vilka uppgifter behandlas om dig

 • namn
 • personnummer
 • partitillhörighet
 • politiska uppdrag
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • foto

Ändamål:

 • nämndsadministration
 • kommunikation kring det politiska uppdraget
 • arvodering
 • presentation av kontaktuppgifter för allmänheten

Överföring och gallring

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Personuppgifterna gallras vid avslutad mandatperiod alternativt uppdragets avslut.

Observera att alla uppgifter du lämnar till oss är offentliga och kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av de lagliga grunderna Allmänt intresse och Samtycke.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Dina rättigheter

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till dataskyddsombudet samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du kan även.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar, samt begära rättning av uppgifter och radering av uppgifter som behandlas med stöd av Samtycke.

Kontakt

Fler sidor inom integritetspolicy

GDPR för Kalmar Vatten AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Kalmar Vatten AB

GDPR inom Destination Kalmar AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Destination Kalmar

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen

När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjän

Kamerabevakning Kalmar kommun

Information om kamerabevakning i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 12 november 2018