Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kamerabevakning Kalmar kommun

Kalmar kommun, org. nr 212000–0746, Box 611, 391 26 Kalmar (Besöksadress: Östra Sjögatan 18), har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande dig som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Kontakt

Fler sidor inom integritetspolicy

GDPR för förtroendevalda

Hur vi behandlar förtroendevaldas personuppgifter under dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR inom Destination Kalmar AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Destination Kalmar

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen

När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjän

Publicerad: 20 juni 2022