Kommun och politik

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nio nämnder och en gemensam nämnd.

Gifta sig

Ni som vill gifta er utan religiösa inslag kan göra det hos kommunen

$widget.img.alt

Kalmar kommuns anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser för Kalmar kommun

$widget.img.alt

Gamla Kalmarbilder

Bildarkiv med gamla Kalmarbilder

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Kommunfullmäktige
Det är kommunfullmäktige som beslutar om antalet politiker i varje nämnd samt utser ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, det vill säga nämndens presidium.

Överenskommelse
Fram till oktober 2018 leds Kalmar kommun av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De har ett gemensamt ansvar för hela den politiska verksamheten och utgör tillsammans den politiska kommunledningen.