Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Digitalisering

Digitalisering handlar om att utveckla våra verksamheter för att förenkla och förbättra med hjälp av teknik.

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar kommun ska vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både idag och imorgon.

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 22 december 2021