Val till Europaparlamentet 2024

9 juni är det val till Europaparlamentet. Du kan välja att rösta i din ordinarie vallokal på valdagen eller förtidsrösta. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort.

Röstmottagare i vallokal

Vi söker fler röstmottagare till valdagen. Vill du tjänstgöra som röstmottagare i en vallokal och medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert? Lämna din intresseanmälan här: kalmar.jobbaival.se Länk till annan webbplats. (gå in under fliken Tjänstgöring i valet).

Rösta i vallokal – ta med legitimation!

Vallokalerna är öppna mellan 08.00 och 21.00 under valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. För att rösta måste du kunna legitimera dig och det är även en fördel om du har röstkortet med dig. Har du ingen id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen kunna visa sin id-handling.

Förtidsrösta – ta med både legitimation och röstkort!

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen i din ordinarie vallokal kan du förtidsrösta. Det kan du göra på vilket röstmottagningsställe som helst i hela landet. Förtidsröstningen pågår under tiden 22 maj–9 juni. För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och din id-handling. Om du saknar röstkort efter 21 maj kan du kontakta valnämndens kansli.

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Press- och informationsmaterial

Vi informerar invånare, medarbetare, media med flera

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar kommun ska vara hållbar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både idag och imorgon.

Diarium och arkiv

Här kan du söka efter ärenden och handlingar

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Publicerad: 9 februari 2024