Omsorg och stöd

Hand håller om en äldre dam

Vi finns till för dig! Det är dina behov vi utgår ifrån och vi kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd just du eller ni behöver. 

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns s...

$widget.img.alt

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

$widget.img.alt

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang