Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Omsorg och stöd

Hand håller om en äldre dam

Vi finns till för dig! Vi utgår ifrån dina behov och kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd just du eller ni behöver. 

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Information om coronaviruset - covid-19

Kalmar kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga...

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Lägesrapporter Kalmars äldreomsorg 2020

Här samlar vi veckorapporter från Kalmar kommuns äldreomsorg, med anledning av coronapandemin. Här k...

$widget.img.alt

Information om coronaviruset - covid-19

Kalmar kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar lä...

$widget.img.alt

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang