JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre.

Demens

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Äldrematen i Kalmar

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska...