Trafik och resor

Till Kalmar kan du resa med buss, tåg, flyg, båt, bil eller cykel. Kalmar kommun satsar på hållbart resande och underhåll av gator och vägar för att göra det enkelt för alla att resa inom kommunen.

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

El- eller biogasbil

Laddningsstolpar, biogasmackar och elbilspool

Trafiksäkerhet

Information om hur du rör dig säkert i trafiken

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Trafiksäkerhet

Information om hur du rör dig säkert i trafiken

$widget.img.alt

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

$widget.img.alt

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang