El- eller biogasbil

Fordon som drivs på el eller biogas är mer miljösmarta alternativ än bilar som drivs på fossila bränslen. Här hittar du information om ställen där du kan tanka eller ladda.

Kalmar kommun och bilhandlarna i Kalmar verkar tillsammans för att öka andelen fordon i kommunen som kan köras med förnybart drivmedel. En viktig del i det är att invånarna har tillgång till en fungerande infrastruktur och att det finns lättillgänglig information om vilka miljöeffekter olika drivmedel har.

Bilhandlarna och kommunen berättar om hur långt vi kommit i utvecklingen mot fordon som går på förnybart bränsle (år 2021).

Bilhandlare i Kalmar om förnybart bränsle (år 2020).

Fler sidor inom trafik och resor

Buss, båt och tåg

Kollektivtrafiken i Kalmar län, även närtrafik

Cykel

Cykelkartor, cykelpumpar, mätningar, slingor, parkering med mera

Renhållning och snöröjning

Här kan du som invånare läsa om när renhållning och snöröjning sker

Gator och vägar

Skötsel för framkomlighet på våra vägar och trottoarer

Parkering

Här kan du se Kalmars olika parkeringsområden och parkeringszoner samt olika betalningssätt

Hållbart resande i Kalmar kommun

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

Etablera laddstolpar

Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på några av våra parkeringsplatser.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 maj 2024
Publicerad: 13 juni 2017