Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndag 25 mars 2019, klockan 11.00

Övriga tider
Klockan13.00 informerar Peter Arnesson, förvaltningschef, om
serviceförvaltningens verksamhet

Plats:

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell och Konferens

Kommunfullmäktige 25 februari 2019

Justerat:

11 mars 2019

Anslaget sattes upp:

12 mars 2019

Anslaget tas ned:

4 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 5 mars 2019

Justerat:

14 mars 2019

Anslaget sattes upp:

14 mars 2019

Anslaget tas ned:

5 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019

Justerat:

8 mars 2019

Anslaget sattes upp:

8 mars 2019

Anslaget tas ned:

1 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2019

Justerat:

27 februari 2019

Anslaget sattes upp:

27 februari 2019

Anslaget tas ned:

21 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 februari 2019

Justerat:

26 februari 2019

Anslaget sattes upp:

27 februari 2019

Anslaget tas ned:

21 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§§ 27-28

Kommunstyrelsens planutskott 12 februari 2019

Justerat:

27 februari 2019

Anslaget sattes upp:

27 februari 2019

Anslaget tas ned:

21 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 4 mars 2019

Justerat:

7 mars 2019

Anslaget sattes upp:

11 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 27 februari 2019

Justerat:

12 mars 2019

Anslaget sattes upp:

12 mars 2019

Anslaget tas ned:

3 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 13 mars 2019

Justerat:

20 mars 2019

Anslaget sattes upp:

21 mars 2019

Anslaget tas ned:

12 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2019

Justerat:

12 mars 2019

Anslaget sattes upp:

13 mars 2019

Anslaget tas ned:

4 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 28 februari 2019

Justerat:

11 mars 2019

Anslaget sattes upp:

12 mars 2019

Anslaget tas ned:

3 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 21 februari 2019

Justerat:

1 mars 2019

Anslaget sattes upp:

1 mars 2019

Anslaget tas ned:

25 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 27 februari 2019

Justerat:

11 mars 2019

Anslaget sattes upp:

12 mars 2019

Anslaget tas ned:

3 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 20 mars 2019

Justerat:

20 mars 2019

Anslaget sattes upp:

21 mars 2019

Anslaget tas ned:

12 april 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 6 mars 2019

Justerat:

6 mars 2019

Anslaget sattes upp:

7 mars 2019

Anslaget tas ned:

29 mars 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 13 mars 2019

Justerat:

18 mars 2019

Anslaget sattes upp:

20 mars 2019

Anslaget tas ned:

12 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden 6 mars 2019

Justerat:

13 mars 2019

Anslaget sattes upp:

14 mars 2019

Anslaget tas ned:

5 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer 20 februari 2019

Justerat:

6 mars 2019

Anslaget sattes upp:

8 mars 2019

Anslaget tas ned:

1 april 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Beslutet om flyttning och skrotning av MS66 MMG

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 20/3-2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av MS66 MMG som stått uppställd på parkeringen vid ICA intill Mörevägen i LjungbyholmEnligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 20/3-2019

Beslutet om flyttning och skrotning av KBJ625

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 20/3-2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av KBJ625 som stått uppställd på grusparkeringen vid Klintvägen i Ljungbyholm

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 20/3-2019

Beslutet om flyttning av WAS 196

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 7/3-2019 verkställt beslutet om flyttning av WAS 196 som är avställd stått uppställd på Öhnelssgatan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 7/3-2019

Beslut om flyttning av RSW 615

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av RSW 615 som stått uppställd på Jägarevägen i Kalmar

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av RWR 278

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av RWR 278 som är avställd sedan 8/5-2017 och stått uppställd på Drottning Kristinasväg i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av TMA 959

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av TMA 959 som är avställd sedan 4/2-2016 och stått uppställd utmed Strandvägen, bakom Stagneliuskolan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av WGD 804

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av WGD 804 som har körförbud och stått uppställd på Vestavägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av B2774F

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av B2774F som stått uppställd Vestavägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang