Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kalmar kommuns anslagstavla

Illustration - kvinna som sitter vid en dator och letar information på kalmar.se

240209
På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att använda Kalmar kommuns e-tjänster. Vi återkommer med mer information. För kontakt ring 010-352 00 00.

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktige 29 januari 2024

Justerat:

12 februari 2024

Anslaget sattes upp:

14 februari 2024

Anslaget tas ned:

7 mars 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Landsbygdsnämnden 24 januari 2024

Justerat:

13 februari 2024

Anslaget sattes upp:

14 februari 2024

Anslaget tas ned:

7 mars 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Räddningstjänsten Sydost

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Räddningstjänsten Sydost

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 30 januari 2024

Justerat:

5 februari 2024

Anslaget sattes upp:

6 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 14 februari 2024

Justerat:

14 februari 2024

Anslaget sattes upp:

15 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 14 februari 2024

Justerat:

15 februari 2024

Anslaget sattes upp:

15 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Sekretess, digital justering

Socialnämndens sociala utskott 7 februari 2024

Justerat:

7 februari 2024

Anslaget sattes upp:

7 februari 2024

Anslaget tas ned:

29 februari 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 14 februari 2024

Justerat:

14 februari 2024

Anslaget sattes upp:

15 februari 2024

Anslaget tas ned:

8 mars 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 22 februari 2024

Justerat:

22 februari 2024

Anslaget sattes upp:

23 februari 2024

Anslaget tas ned:

18 mars 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden 14 februari 2024

Justerat:

16 februari 2024

Anslaget sattes upp:

19 februari 2024

Anslaget tas ned:

12 mars 2024

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Valnämnden 15 februari 2024

Justerat:

22 februari 2024

Anslaget sattes upp:

22 februari 2024

Anslaget tas ned:

15 mars 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 19 januari 2024

Justerat:

5 februari 2024

Anslaget sattes upp:

5 februari 2024

Anslaget tas ned:

27 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 18 januari 2024

Justerat:

5 februari 2024

Anslaget sattes upp:

8 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Integration- och arbetsmarknadsnämnden 1 februari 2024

Justerat:

20 februari 2024

Anslaget sattes upp:

21 februari 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås

Justerat:
Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Länk till protokollet:

Läs alla protokoll, kallelser och handlingar från valnämnden

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 010-352 00 00

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang

false