Kalmar kommuns anslagstavla

Vår anslagstavla är ej driftsatt utan här testar vi inför 2018-01-01

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Tid:

Måndagen den 18 december 2017, klockan 11.00

Plats:

Brofästet hotell och konferens

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Justerat:

12 december 2017

Anslaget:

12 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

4 januari 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 december 2017

Justerat:

12 december 2017

Anslaget:

12 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

3 januari 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2017

Justerat:

27 november 2017

Anslaget:

27 november 2017

Sista dag att överklaga beslut:

20 december 2017

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 12 december 2017

Justerat:

12 december 2017

Anslaget:

12 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

3 januari 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Barn- och ungdomsnämnden 15 november 2015

Justerat:

23 november 2017

Anslaget:

24 november 2017

Sista dag att överklaga beslut:

18 december 2017

Justerat protokoll finns hos:
Justerat protokoll finns hos:

Barn- och ungdomsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2017

Justerat:

28 november 2017

Anslaget:

29 november 2017

Sista dag att överklaga beslut:

21 december 2017

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 29 november 2017

Justerat:

6 december 2017

Anslaget:

6 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

28 december 2017

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:

13 december 2017

Anslaget:

14 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

5 januari 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:
Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:
Övrigt:

Överförmyndarnämnden

Justerat:
Anslaget:
Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:
Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget:


Sista dag att överklaga beslut:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund 23 november 2017, styrelsen

Justerat:

5 december 2017

Anslaget:

6 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

28 december 2017

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund 5 december 2017, arbetsutskottet

Justerat:

15 december 2017

Anslaget:

15 december 2017

Sista dag att överklaga beslut:

8 januari 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Hitta förtroendevalda

Här finns information om hur du kan kontakta våra förtroendevalda samt vilka uppdrag de har

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang