Invandring och integration

Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd.

Arbete för nyanlända

Vägar till arbete för dig som är nyanländ till Sverige

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Föreningar

Ni som förening kan hjälpa till att förbättra integrationen

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Vilket stöd kan jag få?

Vi hjälper dig som flykting i olika frågor som berör bostad, skola och samhälle.

Ge stöd och hjälp

Någon behöver dig. Barn, ungdomar och vuxna i Kalmar kommun behöver stöd i sin vardag

$widget.img.alt

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

$widget.img.alt

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

$widget.img.alt