Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen kalmar.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för kalmar.se

Vi strävar efter att webbplatsen kalmar.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • På sidan "Videoupptagningar från kommunfullmäktige" publiceras filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden idag otextade (liksom originalfilmerna på Youtube).
  • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg Talande webb inte läser pdf-filer.

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-11-05

Fler sidor inom kommun och politik

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Kommunens organisation

Styrelse, fullmäktige, våra råd, rådgivande organ samt förvaltningar och bolag

Styrande dokument

Lagar, stadgar, planer och riktlinjer som styr våra verksamheter

Kommunfakta

Information och statistik om Kalmar kommun

Diarium och arkiv

Här kan du söka ärenden.

Pressmeddelande

Vi berättar gärna om vad vi arbetar med och hur vi gör det

Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Publicerad: 5 november 2019