Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Studentmedarbetare

Kalmar kommun har ett avtal för anställning av studentmedarbetare. Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för framtida kompetensförsörjning.

Avtalet bygger på att studentmedarbetaren bedriver studier parallellt med arbetet. Arbetstiden är därför begränsad och förläggs i samråd med studentmedarbetaren så att arbetet inte inverkar på studierna.