Förebygg brott hos unga

Du som förälder spelar en viktig roll i att guida dina barn och ungdomar in i vuxenlivet. Här hittar du stöd och information om vad du behöver tänka på för att hålla dem borta från brottslighet.

Alkohol och droger

Så kan du guida ditt barn kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

A-traktorer och mopeder

Vilka ansvar du som vårdnadshavare har för ditt barn som är ute i trafiken.

Meningsfull fritid

Kommunens fritidsalternativ för barn och unga.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder

Övriga länkar