Kris och beredskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du alltid hitta aktuell information på kalmar.se.

Elmarknaden och höga elpriser

Här kan du hitta information om elbristen.

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Information vid kris

När en kris händer är det bra att ha koll på vart du hittar information från oss.

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Information om vad du behöver tänka på inför olika krishändelser.

Skyddsrum

Om skyddsrum, vart du kan hitta dem och vem som ansvarar för dem.

Övriga länkar