Föreningar och föreningsliv

Kalmar har ett brett föreningsliv med över 400 aktiva föreningar. Välj själv vilken typ av förening du vill engagera dig i. I föreningsregistret kan du söka efter aktiva föreningar. 

Bidrag, stöd och stipendier

Det finns flera möjligheter att söka medel till föreningen

Bilda förening

Det här ska du tänka på när du bildar en ny förening

Föreningsregister

I föreningsregistret kan du söka efter aktiva föreningar.

Föreningsservice

Vi stödjer och utvecklar föreningar i Kalmar

Mållinjen

Vårt mål- och aktivitetsprogram Mållinjen ska utveckla idrott- och föreningslivet

Säker och trygg förening

30 föreningar är certifierade som en Säker och Trygg förening