Mötesplatser för alla

Ibland är det trevligt med omväxlande miljöer, där du kan möta både gamla och nya vänner. I Kalmar finns många mötesplatser för alla åldrar. Nedan hittar du några av dem.

Folkets hus och bygdegårdar

I Kalmar finns ett tjugotal aktiva folkets hus och bygdegårdar

Träffpunkter för äldre

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Smedjan

Välkommen till kultur- och fritidsfilialen Smedjan

Skälby

Skälby i Kalmar

Öppen förskola

En kreativ mötesplats för barn 0-12 år tillsammans med föräldrar

Krusenstiernska gården – stadsträdgård från 1800-talet

Krusenstiernska gården - stadsträdgård från 1800-talet

Mötesplats Berga, Norrliden, Oxhagen

Här hittar du våra mötesplatser i Berga, Norrliden, Oxhagen!

Övriga länkar