Föreningsstöd

Här presenteras föreningsstöd som kommunen erbjuder inom kultur och idrott. Under varje kategori nedanför hittar du de föreningsstöd som just din förening kan söka.

Barn- och ungdomsföreningar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom barn- och ungdomsföreningar.

Folkets hus och bygdegårdar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom folkets hus och bygdegårdar.

Föreningar för funktionsnedsatta

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom föreningar för funktionsnedsatta.

Hembydsföreningar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom hembygdsföreningar.

Kulturföreningar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom kulturföreningar.

Seniorföreningar

Här hittar du olika stöd och bestämmelser för er som verkar inom seniorföreningar.

Studieförbund

Här hittar du stöd för er som verkar inom studieförbund.

Övrig kulturaktör

Här hittar ni stöd för er som är kulturaktörer.