Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kulturhistoria, kulturarv

Vi jobbar aktivt för att bevara, utveckla, använda och levandegöra vårt kulturarv för att skapa perspektiv i den tid vi lever i.

Gamla Kalmarbilder

Kalmar kommuns arkiv med gamla Kalmarbilder.

Kalmar läns museum

Museets samlingar speglar länets förhistoria och historia

Klapphuset

Klapphuset i Kalmar är det enda återstående i Skandinavien. Väl värt ett besök!

Möt stormaktstiden i Kalmar

Gömda rum och öppna torg på Kvarnholmen.

Unika historiska Kalmar Öland

En gemensam kraftsamling kring kulturarvet