Privat brygga på kommunal mark

Anmälningstiden för privata bryggor har gått ut och Kalmar kommun har
under november 2016 påbörjat arbetet med att ta bort de bryggor som inte har
anmälts.

Förhoppningen är att få ut avtal för påskrift innan mars 2017 till dig som har anmält privat brygga. Därefter kommer en faktura att skickas hem till dig.

Du som bryggägare får ha en båt vid din brygga som ingår i avgiften på 800 kronor per år. Har du eller de som du tillåter nyttjar bryggan däremot fler båtar vid bryggan så kostar varje extra båt 800 kronor.

Vanliga frågor om privata bryggor

Avgiften är en tillsynsavgift som Kalmar kommun tar ut för att se till att bryggorna sköts och att det hålls rent och snyggt kring dem. Det innebär att även om du inte har någon båt vid bryggan så kostar det 800 kronor per år.

Ja du kan ha fler båtar vid din brygga. Har du fler än en båt vid din brygga kostar det 800 kronor per båt och år, exempelvis kostar det 1 600 kronor per år om du har två båtar vid bryggan, 2 400 kronor om du har tre båtar, etcetera.

Det kan bara finnas en bryggägare per privat brygga men flera nyttjare. Kalmar kommun har dock endast kontakt med bryggägaren. Fakturan skickas till bryggägaren oavsett hur många nyttjare bryggan har. Det är bryggägarens ansvar att sedan begära in del av kostnad från bryggans nyttjare.

Ja, det kommer att finnas en bricka på varje brygga med ett unikt nummer.

Ja, det är meningen att du ska få ett värdebevis på din båt så att Kalmar kommun lättare kan komma ikontakt med dig som ägare ifall någonting händer med båten.

Fler sidor inom båtar och hamnar

Allmän information

Här hittar du lämplig information om båtar och hamnar

Båtplatser - kartor

Här ser du kartor över de olika båtplatserna

Latrintömningsstationer

Information om latrintömning

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Vanliga frågor om båtplatser

Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Publicerad: 5 juni 2017