Förskola 1-5 år, fritidshem

Kalmar kommuns förskolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor. Alla elever har rätt till en bra skola med hög kvalitet, oavsett eventuella behov av särskilt stöd. Detta är för oss fundamentet för en hållbar skola i utveckling – ett Kalmar för alla!

Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he...

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg