Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förskola 1-5 år, fritidshem

Alla elever har rätt till en bra skola med hög kvalitet, oavsett eventuella behov av särskilt stöd. För oss är det grunden för en hållbar skola i utveckling– i ett Kalmar för alla!

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Avgifter och regler för barnomsorg och fritidshem

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he...

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man startar fristående barnomsorg