Miljö i skolan

Illustrationsbild hörselskydd

Miljön i skolan är viktig. Våra barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolans eller förskolans lokaler, därför är det viktigt att miljön där är sådan att barnen inte far illa. En god miljö är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas och lära sig.

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress och sömn- och koncentrationssvårigheter.

Skadligt buller i skolmiljö

Det skadliga bullret i skolan står oftast eleverna själva för. Buller från byggnader är oftast bara störande, men kan göra att eleverna får koncentrationssvårigheter, blir trötta eller får huvudvärk. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen. Riktlinjerna säger att bullernivån inomhus inte ska överskrida 30 dBA ekvivalent nivå.