Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Förskolor i Lindsdal

I Lindsdal finns det två förskolor, förskolan Lindeberga-Sjöängen och förskolan Pulpeten-Smedjan. Dessa har ett gemensamt upptagningsområde och samarbetar vid placering av barn.

Bor du inom detta upptagningsområde och vill anmäla plats för ditt barn ska du kontakta någon av dessa förskolor. Se respektive förskolas webbsida för mer information.

Förskolan Lindeberga- Sjöängen

Förskolan Lindeberga- Sjöängen präglas av en närhet till skog och äng, som förskolan har glädje av tillsammans med

Förskolan Pulpeten-Smedjan

Lärandet är individuellt kontinuerlig process där kunskaperna utvecklas utifrån de förutsättningar , sammanhang och

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang