Preliminär beräkning av barnomsorgs- och fritidsavgift

Här kan du preliminärt beräkna vad din barnomsorgs- och fritidsavgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i vissa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

OBS! Taxan gäller från och med 1 januari 2024

Välj verksamhet Förskola om ditt barn är mellan 1 år och till och med augusti barnet fyller 3 år.

Välj Allmän förskola från september (höstterminsstart) det år då barnet fyller 3 år. Vistelsen är då avgiftsfri upp till 15 timmar per vecka och ditt barn är hemma under grundskolans lovdagar. Om ditt barn vistas mer än 15 timmar får du en reducerad avgift.

Du betalar max för tre barn. Vid fyra eller fler barn inskrivna i barnomsorg och fritidshem gäller avgiftsfritt för dessa.

Barn 1 (yngsta barnet)

0 kr per månad
 

Barn 2 (näst yngsta barnet)

0 kr per månad
 

Barn 3 (tredje yngsta barnet)

0 kr per månad
 
0 kronor per månad
 

Fler sidor inom utbildning och barnomsorg

Förskola 1-5 år, fritidshem

För dig som har, eller kommer att ha, barn i förskola eller pedagogisk omsorg

Grundskola

För dig som är vårdnadshavare eller elev i någon av våra grundskolor

Gymnasier i Kalmar

Gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Kalmar kommun

Anpassad skola

Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Lärvux som är särskild utbildning för vuxna

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

Kväll-, helg- och nattomsorg

Välkommen till kväll-, helg- och nattomsorg i Kalmar kommun

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Skolappar

Våra appar som vi använder för grundskola, förskola och fritidshem i Kalmar kommun heter Edlevo och Unikum.

Central elevhälsa - extra anpassningar och särskilt stöd

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 december 2023
Publicerad: 19 december 2018