Tips och råd

Säker cykel

 

 

 

 

 

 


Cykellyse- och reflexkampanj

Cykelfeber - trailer

Cykelfeber - en film om att cykla

För att uppmärksamma cyklister på farliga trafiksituationer kommer vi att sätta upp tillfälliga informationsskyltar under 2020 på ett urval av platser.

Det är inte alltid enkelt att veta vilka regler som gäller i olika trafiksituationer. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och försöker samspela för att undvika olyckor. Med ögonkontakt och respekt kommer vi långt.

Det finns dock några viktiga regler att tänka på och som dessutom är lite kluriga. Vid vissa övergångsställen/cykelpassager som kräver extra uppmärksamhet sätter vi upp tillfälliga informationsskyltar för att uppmärksamma cyklister på vad som gäller. Skyltarna kommer att flyttas runt mellan olika platser.

Några regler att tänka på

När bilisten har större skyldigheter än cyklisten

När du cyklar parallellt med en större väg och cykelbanan korsar över anslutande sidogator har bilist som svänger av från den större vägen in på sidogatan skyldighet att ge cyklisten möjlighet att passera. Den bilist på sidogatan som är på väg ut på den större vägen och som möts av ”hajtänder” på asfalten och väjningsskylt före cykelpassagen ska också ge cyklisterna möjlighet att passera.

Cyklister har också prioritet när cykelbanan är obruten och fortsätter ut över gatan, ofta med en upphöjning som bilarna måste köra upp på. Sådana exempel finns bland annat längs Esplanaden och Funkabovägen. Fler tillkommer efter hand.

Vid trafiksignaler ska den svängande bilisten som har grönt ge cyklisten, som kör parallellt och också har grönt, möjlighet att passera. Kom ihåg att cyklister kan komma från flera olika håll.

Tänk också på att som cyklist har du oavsett situation skyldighet att kontrollera så att du kan korsa gatan på ett säkert sätt.

När cyklisten har större skyldigheter än bilisten – bland annat vid övergångsställe

När du som cyklist ska korsa vinkelrätt över en större gata vid en obevakad korsning (alltså utan trafiksignaler) ska du låta bilen köra först. Just detta vill vi fästa uppmärksamhet på med hjälp av de nya, röda kampanjskyltarna ”Se upp cyklist!”. Undantaget är om bilisten just svängt ut på den större gatan i en korsning/cirkulation. Ett annat undantag är också om det är skyltat ”cykelöverfart” men det finns ännu inte någon sådan i Kalmar utan bara en rad förberedda platser.

Det är inte förbjudet för cyklister att korsa en väg cyklandes på ett övergångsställe som saknar cykelpassagemarkering (vita fyrkanter) vid sidan, men att leda cykeln är att rekommendera. Om man väljer att cykla på ett övergångsställe ska man först släppa fram fordon på den väg man korsar. Om man kliver av cykeln räknas man som gående, det vill säga bilisterna ska ge den gående möjlighet att passera. Som alltid gäller att du har skyldighet att först kontrollera att du kan korsa gatan på ett säkert sätt och inte bara gå (eller cykla) rätt ut.

Vill du veta mer?

Som du märker så är trafikreglerna ganska snåriga och bygger mycket på samspel och dubbla skyldigheter. Tanken är att man därigenom ska ta det försiktigare i mötessituationer och verkligen söka ögonkontakt.

Vill du veta mer om trafikreglerna så vill vi tipsa om transportstyrelsens information.

Trafikregler för dig som cyklar

(länk till ”” och till ”Generella trafikregler” https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/ )

Kontakt

Fler sidor inom cykel

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skyltning på utvalda ställen för att sporra cyklister att vara extra försiktiga när man korsar vissa stö...

Upptäck Kalmar med cykel

Här hittar du cykelkartan och får tips om fina stråk för utflykter och upplevelser.

Drift och underhåll av gång- och cykelbanor

Om snöröjning, sandning, sopning och hur du felanmäler cykelbanor.

Parkering

Om parkeringsregler och vad som händer med kvarlämnade cyklar.

Cykelgarage

För dig som är extra rädd om din cykel eller bara vill parkera den torrt och varmt så finns två cykelgarage.

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Publicerad: 1 oktober 2018