Syns du inte, finns du inte! Du kommer väl ihåg lyset?

Den mörka tiden på dygnet är det viktigt att tänka på att använda reflexer när du är ute och går och lysen på cykeln när du är ute och cyklar.

Efter mörkrets inbrott minskar sikten avsevärt och kraven på oss som är ute på vägar och gång- och cykelbanor ökar. Det absolut bästa och enklaste sättet att hjälpa varandra är att använda reflexer och cykellysen.

Visste du att…

… i Sverige är det lag på cykellysen, både bak och fram.

… du kan få böter på 500 kr per trasigt eller saknat lyse vid färd i mörker.

… Kalmar kommun och polisen har samarbetat i fem år för att öka användandet av cykellysen.

... vid genomförda kontroller har cirka hälften av de som räknats in haft fungerande fram- och baklykta och knappt var tionde person har hjälm.

Fler sidor inom trafiksäkerhet

Tillfällig skyltning för cyklister

Tillfällig skyltning på utvalda ställen för att sporra dig som cyklist att vara extra försiktig när du korsar vissa

Trafikregler

Information om olika trafikregler som gäller och som du ofta stöter på i Kalmar

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

Säkra skolvägar

Här kan du tycka till om din väg till och från skolan

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 december 2022
Publicerad: 19 oktober 2018