Bevattningsprojekt - hållbara bevattningssystem

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat ett projekt med syftet att hitta miljömässigt hållbara lösningar till bevattningen av Kalmar kommuns fotbollsplaner.

Detta är en del i Kalmar kommuns miljöarbete för att minimera förbrukningen av dricksvatten. I kommunens klimat- och miljöarbete gällande vatten ingår vattenförsörjning som ett prioriterat miljömål då vi i framtiden kommer att se ett torrare och varmare klimat vilket leder till större press på dricksvattenförsörjningen. I projektet undersöks Fredriksskans A-plan, Gastens IP, Gröndals IP, Lindsdals IP, Bergaviks IP, Södra Utmarkens IP, Rinkabyvallens IP, Rockneby och Guldfågelns arena.

En uppdaterad handlingsplan har tagits fram om hur bevattningen av Kalmar kommuns fotbollsplaner kan ske utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I handlingsplanen har kostnader och åtgärder presenterats samt en prioriteringsordning mellan anläggningarna och åtgärderna. Varje fotbollsplan kommer att behandlas som ett separat projekt.

Projekt Hållbar bevattningslösning Fredriksskans

Ett arbete har pågått med att byta ut bevattningslösningen på Fredriksskans. Vattnet tas ur en skärmbassäng som byggts i Malmfjärden i närheten av fotbollsplanen.

Genom att bevattna med dagvatten på Fredriksskans är målet att spara 1000–2000 kubikmeter dricksvatten varje år. Fotbollsplanen kommer även att kunna bevattnas och användas när det är torka. Förutom att spara på dricksvattnet är målet också att minska gödselanvändningen på planen, eftersom vattnet från skärmbassängen innehåller de näringsämnen som behövs för att gräset ska växa.

Det här projektet bidrar till en bättre vattenhushållning och har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för Havs- och vattenmyndigheten samt Vatten- och miljönämnden Kalmar kommun. Projektet sker i samarbete med Kalmar vatten AB.

Projektledare Tove Zetterholm
e-post: tove.zetterholm@kalmar.se

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 19 oktober 2020