Tack för att du hjälper till!

Tränare!

Påminn spelare om att tömma skor och borsta av kläder innan de lämnar
idrottsplatsen. Föregå med gott exempel!

Föräldrar!

Har du fått hem granulat? Töm det i hushållssoporna och inte i toalett eller
diskho.

Spelare!

Borsta av dig på angiven plats efter avslutad aktivitet. Glöm inte att kolla
igenom kläder och väska.

Planskötare!

Lägg snön på anvisad plats på konstgräset eller på asfalten. Gör rent
maskiner som används. Om möjligt, ta hand om granulat som hamnat på
ytor utanför själva konstgräset.

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 november 2019
Publicerad: 1 mars 2019