Vinterskötsel av fotbollsplaner

Information om vinterskötsel av fotbollsplaner

Vintern närmar sig och vi på kultur- och fritidsförvaltningen är förberedda på att snön förr eller senare kommer till Kalmar. Nedanstående punkter är vad som gäller för skötsel av vinterplanerna:

 • Planerna kommer inte att plogas vid ihållande eller under kraftigt snöfall. När vi gör bedömningen om en plan ska skottas kommer vi även att ta hänsyn till kommande dagars väderprognos. Till exempel; Snö har lagt sig på planen men följande dag förväntas milt töväder, då kommer vi att avvakta med skottning.
 • Saltning görs i förebyggande syfte (snön får svårare att lägga sig/smälter fortare)
 • Ingen snöröjning kommer att ske på helgerna om det kommit rikliga mängder snö eller om det är extremt kallt.
 • Prioriteringsordning på vinterplanerna är:
  1. Gasten, 2. Bergavik, 3. Lindsdal, 4. Södra Utmarken, 5. Ljungbyholm, 6. Läckeby, 7. Smedby, 8. Hossmo konstgräs. Undantaget är att matchtider prioriteras före träning.
 • I samband med snöfall, prioriterar vi alltid att snöröja nödutgångar på våra hus och idrottsanläggningar, innan plogning av planerna sker, enligt fastställd prioriteringsordning.
 • Efter klockan 14.00 på vardagar, finns information om eventuellt avstängda planer på: Avstängda planer - information från Bokningscentralen
 • Information om avstängda planer kommer att skickas ut på vardagar innan kl.14:00 till de e-postadresser som anmält att dom vill ha denna information. Vid frågor på kvällar eller helger finns vaktmästare på telefon: 010-352 18 40
 • Plogning av planerna får endast utföras av kultur- och fritids-förvaltningens personal.
 • När plogning av konstgräsplanerna sker så är det inte tillåtet att vistas på planen.
 • Plogning för hand är förbjuden.

Föreningarnas ansvar:

 • Målen ska ställas på hjulen och flyttas utanför planen efter avslutad match/träning. Detta är mycket viktigt, annars blir följden att snöröjning/borsning av frost ställs in.
 • Planen får aldrig beträdas om den är täckt av snö
 • När snöröjning pågår får inte planen beträdas
 • Tejp, snus och annat skräp får inte slängas på planen. Använd soptunnorna som finns utplacerade.

Kontakt

 • På helgfria vardagar besvarar arbetsledare för vaktmästare Lennart Olsson eventuella frågor om planerna, tfn 010-352 18 32
 • Personal som är i tjänst på kvällstid och helger går att nå på telefon
  010-352 18 40.

Tack för gott samarbete!

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 april 2024
Publicerad: 5 mars 2019