Fakta om fotboll och konstgräs

Fakta och lagar om fotboll och konstgräs.

  • Fotboll är Sveriges och Kalmars största idrottsaktivitet
  • Fotboll står för 41 % av alla barn- och ungdomsaktiviteter i kommunen, räknat i tid för matcher och lärarledda träningar
  • I Sverige fanns det 1 300 konstgräsplaner 2016, enligt Svenska fotbollsförbundets kartläggning. Dessutom finns ej kartlagda planer som drivs av privata aktörer
  • I Kalmar fanns 2018 sex stycken konstgräsplaner.

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Tillsammans gör vi skillnad

Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Publicerad: 1 mars 2019