Tillsammans gör vi skillnad

Konstgräs ger barn och ungdomar betydligt fler aktivitetstimmar än en vanlig gräsplan. Det är en stor vinst för samhället och folkhälsan.

Men konstgräset, och framförallt granulatet som ligger i gräset, behöver vi handskas varsamt med. Tillsammans kan vi se till att granulatet inte sprids till vatten, jord och övrig mark.

Kalmar kommun ser över alla konstgräsplaners konstruktion, för att minimera spridningen av mikroplast. I Bergavik har kommunen byggt en unik plan, där alla mikroplaster som riskerar att hamna i vattendragen fångas upp i ett slutet system. Vi har också ändrat hur vi sköter våra planer, för att så lite granulat som möjligt ska spridas till miljön. Exempel på åtgärder som vi genomfört ser du i listan nedan.

Samlar upp granulat som hamnat i brunnar för regn- och smältvatten.

Vi asfalterar runt planen för att granulatet inte ska sprida sig till naturen.

Tar bort mikroplaster som hamnat i dräneringsvattnet.

Så att du kan sopa av skor och utrustning när du går av planen.

En hög kant längs asfalten stoppar granulatet.

Vi samlar snön på konstgräset eller på asfalten så att det går att sopa ihop granulatet när snön smälter.

Visste du att

  • på en naturgräsplan kan du spela 200-400 timmar per år,
  • på en hybridgräsplan ungefär 2-3 gånger längre,
  • och på en konstgräsplan 2 000-2 500 timmar.

Källa: Stockholms fotbollsförbund

Fler sidor inom hållbart idrottande - om fotboll, konstgräs och miljö

Film

Två filmer som visar spelarens och anläggningskötarens ansvar på våra konstgräsplaner.

Hej! Rasmus Elm

Rasmus är en av våra ambassadörer, läs vad han har att säga om konstgräs.

Tack för att du hjälper till!

Det är enkelt att hjälpa till när du vet vad du ska göra.

Vinterskötsel av fotbollsplaner

Informations kring vinterskötseln av våra fotbollsplaner.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 15 november 2019
Publicerad: 1 mars 2019