Barn och vårdnadshavare - förskolan Lindö

Barn, familjer och pedagoger utgör grunden i vår verksamhet. Genom samarbete och dialog formar vi vår förskola. Tillsammans är vi förskolan Lindö.

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Lindö

Förskolan Lindös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Lindö

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Läsårstider förskolan Lindö

Här hittar du läsårstiderna för förskolan Lindö

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar