Om förskolan Djurängen

Hand som pekar på sniglar

Vi lever i en tid där världen utvecklas och förändras snabbt.

Genom att vi är lyhörda för barnets nyfikenhet, fantasi och sätt att lösa problem samt att erbjuda en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet, kommer ert barn att vara väl rustat för det livslånga lärandet. När barnen är motiverade och upplever det meningsfullt blir lärandet också roligt.

På förskolan Djurängen arbetar vi utifrån ett gemensamt tema som sedan bryts ner på varje avdelning. Genom pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete ser vi till att alla delar i läroplanen genomsyrar verksamheten.

Fler sidor inom välkommen till förskolan djurängen

Planer och styrande dokument på förskolan Djurängen

Här finns länkar till förskolan Djurängens styrdokument

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Djurängens verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Djurängen

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 6 november 2020